Bitmeyen Tanzimat

0 Comments

Bitmeyen Tanzimat, sanat tarihçisi ve yazar Barış Acar’ın 1990’lı yıllardan bu yana kaleme aldığı edebiyat yazılarından oluşuyor. 1990’ların Modernizm-Postmodernizm tartışmalarından başlayarak 2000’li yılların “yaratıcı yazarlık” endüstrilerine, “öyküde patlama” tartışmalarından görsel sanatlar-edebiyat ilişkisine uzanan bu yazılar, Türkiye edebiyat tarihinin son 20-25 yılına eleştirel bir gözle yeniden bakma denemesi olarak görülebilir.

Daha önce Evrensel Kültür, İnsancıl, Bir Bilet: Gidiş-Dönüş, Kitap-lık, Varlık gibi pek çok dergide yayımlanmış yazıların üzerinde hareket ettiği zemin zaman içinde değişse de Bitmeyen Tanzimat, sanatta politik olanın niteliğine dönük kavramsallaştırmalar peşinde bir kitap. Yazarın Türkiye yakın tarihinin oldukça çalkantılı bir anında düştüğü kayıtlar olarak da görülebilecek Bitmeyen Tanzimat, bir yanında ümmetçilik bir yanında bürokrasi olan edebiyat geleneğimiz içinde yeni bir tarihselliğin olanağını arıyor.