Geldim Sana

0 Comments

Orada umudu lirik bir yangın gibi çoğaltıyor şair. Geride kalana ya da yorulana bir ses olmak için biriktiriyor sözcüklerini. Abartı yok, slogan olmadığı gibi. Nice zamandır duvarların ardında kapalı ama şiirinde sokakların sesi çoğalıyor.

İlhan Sami Çomak, Geldim Sana kitabında hayata sorduğumuz soruların olası yanıtlarını sorguluyor. Omuzladığı dizeler zaman içinde onda saklı kalanları yansıtıyor bize. Okurken durup akıcılığı bozmak istemesek de devam eden dize bir yeni imgeyi doğuruyor onun şiirlerinde.

İlhan Sami, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sennur Sezer Emek ve Direniş Şiir Ödülü’nü aldığı Geldim Sana ile sürdürmekte olduğu şiirin yatağını değiştirecek gibi görünüyor. Gelecek zaman onun şiirlerine daha geniş yazım olanakları tanıyacak ve şair göğün kendisine olan borcunu tahsil etmek için sakin adımlarla oturacak sözcükleri yontmaya.