Panzerler Üstümüze Kalkar

0 Comments

“Bu fikir ve eylem yüzyılında, sosyal ilerlemenin, insanlığın mutluluğu yollarında; insanın birey olarak ödevi ne ise, sosyal toplulukların, örgütlerin, politikacıların ödevleri ne ise, sanatçının da ödevi odur: Sosyal gelişmeyi hızlandırmak, köhnemiş gerçekleri değiştirmek, insanın insanca

Suya Bırak Sızını

0 Comments

Suya Bırak Sızını; savaş, açlık, halkların yazgısı, iktidarlar ve rıza mekanizması, din-tarih-uygarlık martavalı, özgürlük ve eşitlik sorunsalı, doğanın parçası olarak var olma, kadının yeri ve ezilmişliği, çocukların ahvâli, arsız kentleşme/doğa talanı, yaşama direnci, acıyı bal

Kenar Mahalleden

0 Comments

Kenar Mahalleden’de yer alan öyküler, Adnan Özyalçı­ner’in daha önce kitaplarda yer almamış ilk öyküleridir. Bu öyküler yazarın sonraki yıllarda ortaya koyduğu üretim dik­kate alınarak okunduğu zaman tanıdık bir ses kendini hemen duyurur. Kent yaşamındaki çelişkilerin

Kışla Köpekleri

0 Comments

İsmail Doruk hayatın çevrili alanlarından insanların, hayvanların, bitkilerin sesiyle renk veriyor yazdıklarına. Bildiğimizi, içinde olduğumuzu sandığımız hayatlar katı disiplin ve hiyerarşiyle nasıl bir anda her şeyi değiştirebiliyor işte bunu anlatıyor yazar. Okurken bir sinema perdesinden

Abşûran

0 Comments

İranlı yazar Ali Eşref Dervişyan’ın bazen yüreğinizi burkacak bazen de içinizi ısıtacak ‘bizi’ anlatan öykülerinden oluşan Abşûran kitabı Makbule Aras Eivazi’nin Farsça aslından yaptığı ustalıklı çeviriyle okuyucularla buluşuyor. “Sanki göğsümde bir balon vardı da birden

İhtar

0 Comments

Rüyası yanıtsız olan merak edebilir kuşların sabahını ancak Suça gidenin atı yorgun döner toz yollarından Zamanı ve suçsuzluğu bu dizelerle sorguluyor Zariç. Yayınevimizden daha önce Zona şiirileri yayımlanan Zariç’in yeni dosyası, bir toplumsal hesaplaşmanın anahtarını

Alandaki Park

0 Comments

Alandaki Park‘ta okuyacaklarınız yaşadığımız günlerin -bize yaşatılanların, dayatılanların- irili ufaklı yansımaları ve Adnan Özyalçıner’in kaleminden süzerek öykü dünyasına aktardıkları. Herkesin yaşamından bir izle karşılaşabileceği, yer yer gülümseten, çoğunlukla da düşündürtecek olan metinler. Kitap belirli bir

Ayak İzleri

0 Comments

Ayak İzleri yirminci yüzyılın son yarısından başlayarak, yüzyıl sonlarında iyice kızışan siyasal, toplumsal olayların, bizi, bireysel ve toplumsal özgürlüklerimizi kısıtlayan bir kuşatma altında yaşattığı gerçekliğine tanık ediyor. Yaşamın bütününe el koyanlara, yaşamın yarattığı değerleri oburca

Aradakiler

0 Comments

Aradakiler arada kalan, sıkışan, sıkıştırılan insanları hikâyeleridir. Yazılış tarihleri bakımından belirli dönemleri ele alışlarıyla da toplumsal tarih açısından içine düştüğümüz/düşürüldüğümüz acıklı durumu gözler önüne sermektedir. Yarım yüzyıllık bir dönemden önemli kesitlerin irdelendiği bu öykülerde aradakilerin

Alaycı Öyküler

0 Comments

Alaycı Öyküler hayatı, çelişkilerini, insanın dünyasındaki yansımalarıyla bulup anlatan metinlerin bir bütünüdür. Yaşamın koşuşturması içinde gülüp geçtiğimiz anların hatıralarını taşır. Toplumcu edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden Adnan Özyalçıner’in yaşamının izleridir. Bazen bir futbol kalesinde kaleci, bazen